Η “αξιολόγηση” με τον τρόπο της ΕΕΤΤ

Και ελεγκτές και ελεγχόμενοι! Πληροφορούμαστε πως την ΕΕΤΤ ανατέθηκε το έργο αξιολόγησης ενός σημαντικού έργου για την ασφάλεια της χώρας ανατέθηκε σε υπαλλήλους που είχαν εμπλακεί με αυτό! Είχαν, εξαιτίας των ειδικοτήτων τους παράσχει υπηρεσίες σε διαφορετικές τους φάσεις. Το ενδιαφέρον και εντυπωσιακό συνάμα είναι πως η ΕΕΤΤ τους ανέθεσε να το αξιολογήσουν και οι…

Λεφτά υπάρχουν στην ΕΕΤΤ

Η ΕΕΤΤ είναι ανεξάρτητη αρχή σε ότι αφορά την μισθοδοσία των υπάλληλων υπάγεται στις διατάξεις και τους περιορισμούς του δημοσίου. Υπάρχουν όμως άνθρωποι και τρόποι που ξεπερνούν τα “εμπόδια”. με διάφορα επιδόματα, επιφυλακές κλπ να διαμορφώνονται μισθοί σε υπαλλήλους και διευθυντικά στελέχη που υπερβαίνουν σε πολλές περιπτώσεις τις 60.000 ευρώ τον χρόνο. Αν πάρουμε τις ετήσιες…